പിജി ഡിഎൽഡി അപേക്ഷ,പരീക്ഷ വിജ്ഞാപനം, പ്രാക്റ്റിക്കൽ പരീക്ഷകൾ, തീയതി നീട്ടി: കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

Jul 19, 2023 at 4:00 pm

Follow us on

കണ്ണൂർ:രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്.സി കെമിസ്ട്രി ഡിഗ്രി ഏപ്രിൽ 2023 പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ 2023 ജൂലൈ 20 മുതൽ 27 വരെ അതത് കോളേജിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

പരീക്ഷ വിജ്ഞാപനം
ഒക്ടോബർ 10 ന് ആരംഭിക്കുന്ന , അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദം (റെഗുലർ / സപ്ലിമെന്ററി /ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ) നവംബർ 2023 പരീക്ഷകൾക്ക് , പിഴയില്ലാതെ 01.08.2023 മുതൽ 08.08.2023 വരെയും പിഴയോടു കൂടി 10.08.2023 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷ വിജ്ഞാപനം സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്

തീയതി നീട്ടി
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ (ഏപ്രിൽ 2023 ) പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ജുലൈ 24 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ പാലയാട് ക്യാമ്പസിൽ ലീഗൽസ്റ്റഡീസ് പഠനവകുപ്പിലേക്ക് ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബി കോം ബിരുദവും, ഓഫീസ് ജോലികളിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉള്ള പരിജ്ഞാനവുമാണ് യോഗ്യത. താല്പര്യമുള്ളവർ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം 22/07/2023 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് പാലയാട് ലീഗൽ സ്റ്റഡിസ് വകുപ്പിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകണം.

പിജി ഡിഎൽഡി അപേക്ഷ
കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള തങ്കയം, ഫാപ്പിൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ മാനേജ്‌മെന്റിൽ നടത്തുന്ന 2023 – 24 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലേണിങ് ഡിസെബിലിറ്റി (പി ജി ഡി എൽ ഡി – പാർട്ടി ടൈം) കോഴ്‌സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ്യതി ജൂലൈ 27. അംഗീകൃത സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഫോൺ: 9447051039

Follow us on

Related News