പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കും അവധിക്കാല പരിശീലനം: മെയ്‌ 20മുതൽ തുടക്കംകെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർസിൽ പ്രവേശനംസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പച്ചമലയാളം കോഴ്സ്: അപേക്ഷ 30വരെകാലിക്കറ്റിൽ പുതിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. കോഴ്സുകൾ: അപേക്ഷ 26വരെകേരള ബാങ്കിൽ ക്ലാർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് നിയമനം: ആകെ 479 ഒഴിവുകൾസെറിബ്രൽ പാൾസിയെ അതിജീവിച്ച് ശാരിക സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്KEAM 2024: അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടിസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൽ 1217 ഒഴിവ്: അപേക്ഷ ജൂൺ 5വരെ

May 31, 2023 at 12:06 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/C9KfDI73ZTdFxUR8hgRyRe

തിരുവനന്തപുരം:പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിനു കീഴിലെ വിവിധ ബ്ലോക്ക് / നഗരസഭ/ കോർപറേഷൻ ഓഫിസുകളിൽ 1217 പ്രമോട്ടർമാരുടെ താൽക്കാലിക ഒഴിവ്. പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർക്കു മാത്രമാണ് അവസരം. ജൂൺ 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. പ്ലസ് ടു/തത്തുല്യം ആണ് യോഗ്യത. പ്രായം: 18-30. ഓണറേറിയം : 10, 000 രൂപ. അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള റസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ സഹിതം അതതു ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫിസർമാർക്ക് അപേക്ഷ നൽകണം.

\"\"

പഞ്ചായത്ത് / നഗരസഭ/ കോർപറേഷനുകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് അതതു തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിലുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലുമൊരു തദേശ ഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ അപേക്ഷകർ ഇല്ലെങ്കിൽ സമീപ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിലുള്ളവരെ പരിഗണിക്കും. വിശദ വിവരവും അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ മാതൃകയും ബ്ലോക്ക് / നഗരസഭ/ കോർപറേഷൻ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസുകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കും. 0471 2737315.

\"\"

Follow us on

Related News