പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കും അവധിക്കാല പരിശീലനം: മെയ്‌ 20മുതൽ തുടക്കംകെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർസിൽ പ്രവേശനംസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പച്ചമലയാളം കോഴ്സ്: അപേക്ഷ 30വരെകാലിക്കറ്റിൽ പുതിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. കോഴ്സുകൾ: അപേക്ഷ 26വരെകേരള ബാങ്കിൽ ക്ലാർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് നിയമനം: ആകെ 479 ഒഴിവുകൾസെറിബ്രൽ പാൾസിയെ അതിജീവിച്ച് ശാരിക സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്KEAM 2024: അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടിസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

എംജി സർവകലാശാല യുടെ വിവിധ പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ

Apr 11, 2023 at 2:45 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/DRpNCoPl6UWGt1uknNk9db

കോട്ടയം: കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം വർഷ ബാച്ച്‌ലർ ഓഫ് ഫാർമസി (ഓൾഡ് സ്‌കീം – 2014,2015 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി അപ്പിയറൻസ്, 2011 മുതൽ 2013 വരെ അഡ്മിഷനുകൾ ആദ്യ മെഴ്‌സി ചാൻസ്, 2003 മുതൽ 2010 വരെ അഡ്മിഷനുകൾ രണ്ടാം മെഴ്‌സി ചാൻസ്, ന്യു സ്‌കീം – 2016 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെൻററി അപ്പിയറൻസ്) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിനും(ഓൾഡ് സ്‌കീം വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രം) സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് സഹിതം ഏപ്രിൽ 26 വരെ പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ബാച്ച്‌ലർ ഓഫ് ഫാർമസി (ഓൾഡ് സ്‌കീം – 2014,2015 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി അപ്പിയറൻസ്, 2011 മുതൽ 2013 വരെ അഡ്മിഷനുകൾ ആദ്യ മെഴ്‌സി ചാൻസ്, 2003 മുതൽ 2010 വരെ അഡ്മിഷനുകൾ രണ്ടാം മെഴ്‌സി ചാൻസ്, ന്യു സ്‌കീം – 2016 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെൻററി അപ്പിയറൻസ്) പ്രോഗ്രാമിൻറെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്തിയ രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷകളുടെയും ഒക്ടോബറിൽ നടത്തിയ ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷകളുടെയും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിനും(ഓൾഡ് സ്‌കീം വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രം) സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് സഹിതം ഏപ്രിൽ 25 വരെ പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

2022 ഏപ്രിലിൽ നടന്ന പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ബി.കോം മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ (സി.ബി.സി.എസ് – 2020 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ – മാർച്ച് 2022) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് ഏപ്രിൽ 26 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

\"\"

Follow us on

Related News