പ്രധാന വാർത്തകൾ
അഗ്നിവീർ: വ്യോമസേനയിൽ അവസരംKEAM 2024 പരാതി നൽകാനുള്ള തീയതി നീട്ടി, ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരിശോധനKEAM 2024: ആർക്കിടെക്ചർ, മെഡിക്കൽ, മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾക്ക് പുതുതായി അപേക്ഷിക്കാംകേരള മാനേജ്‌മെന്റ്‌ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് (സെഷൻ II): ജൂൺ 30ന്സിവിൽ സർവീസ് ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷ 16ന്: കേരളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ 23666 പേർസ്‌കൂള്‍ ബസിന് തീപിടിച്ചു: ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തംവായനദിനം എത്തി: സ്കൂളുകളില്‍ ലൈബ്രേറിയന്‍ തസ്തിക അനുവദിക്കുകകാലിക്കറ്റിൽ പിജി പ്രവേശനം: 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാംട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സാവകാശം നൽകണം :മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദുബിരുദ പ്രവേശനം: അപേക്ഷയിലെ തിരുത്തലുകൾ 17നകം

എംജി സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം, പരീക്ഷാ തീയതി, പരീക്ഷാഫലം

Mar 23, 2023 at 4:15 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/LPdgjR7UuJU02aS9DYdOsL

കോട്ടയം:എംജി സർവകലാശാല അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ പഞ്ചവത്സര എല്‍എല്‍ബി (ഓണേഴ്സ് 2019 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2018 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, പഞ്ചവത്സര ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ഡബിള്‍ ഡിഗ്രി ബിഎ എല്‍എല്‍ബി(ഓണേഴ്സ്) 2017, 2016 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, ബി.എ എല്‍.എല്‍.ബി പഞ്ചവത്സര ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് 2012 മുതല്‍ 2014 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, ബി.എ എല്‍.എല്‍.ബി പഞ്ചവത്സര ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഗ്രി 2015 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, ബി.എ(ക്രിമിനോളജി)എല്‍.എല്‍.ബി(ഓണേഴ്സ്) ഡിഗ്രി 2011 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, പഞ്ചവത്സര ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ബി.ബി.എ എല്‍.എല്‍.ബി (ഓണേഴ്സ്) 2019 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2018 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, പഞ്ചവത്സര ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ഡബിള്‍ ഡിഗ്രി ബിബിഎ എല്‍എല്‍ബി(ഓണേഴ്സ്) 2013, 2014 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, 2015 മുതല്‍ 2017 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, പഞ്ചവത്സര ഡബിള്‍ ഡിഗ്രി ബി.കോം എല്‍എല്‍ബി(ഓണേഴ്സ്) 2019 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2013 മുതല്‍ 2018 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ മൂന്നു വരെ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷ നല്‍കാം. ഫൈനോടുകൂടി ഏപ്രില്‍ നാലിനും സൂപ്പര്‍ ഫൈനോടുകൂടി ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിനും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.

\"\"

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ സി.ബി.സി.എസ്(2020 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്/ 2020, 2019,2018, 2017 അഡ്മിഷനുകള്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്), നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ സി.ബി.സി.എസ് സൈബര്‍ ഫോറന്‍സിക്(2020 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, 2020, 2019 അഡ്മിഷനുകള്‍ റീ അപ്പിയറന്‍സ്) പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ മൂന്നു മുതല്‍ 11 വരെ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. പിഴയോടു കൂടി ഏപ്രില്‍ 12നും സൂപ്പര്‍ ഫൈനോടുകൂടി ഏപ്രില്‍ 13നും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വൈബ്സൈറ്റില്‍.

എട്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.പി.ഇ.എസ്(2019 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2018, 2017, 2016 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി) പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏപ്രില്‍ പത്തുവരെ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷ നല്‍കാം. പിഴയോടുകൂടി ഏപ്രില്‍ 11നും സൂപ്പര്‍ ഫൈനോടുകൂടി ഏപ്രില്‍ 12നും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.

സ്കൂള്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ലീഗല്‍ തോട്ടിലെ പഞ്ചവത്സര ബിഎ എല്‍എല്‍ബി(ഓണേഴ്സ് 2013 മുതല്‍ 2015 വരെ അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, 2012 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്‍സ്, 2011 അഡ്മിഷന്‍ രണ്ടാം മേഴ്സി ചാന്‍സ്) കോഴ്സിന്‍റെ അഞ്ചും ആറും സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏപ്രില്‍ 11 വരെ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷ നല്‍കാം. പിഴയോടുകൂടി ഏപ്രില്‍ 12നും സൂപ്പര്‍ ഫൈനോടു കൂടി ഏപ്രില്‍ 13നും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. വിശദാംശങ്ങള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ എംഎ, എംഎസ്സി, എംകോം ഒന്ന്, രണ്ട്
സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷകള്‍ക്ക്(2018, 2017, 2016 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, 2015, 2014 അഡ്മിഷനുകള്‍ മെഴ്സി ചാന്‍സ്) ഏപ്രില്‍ മൂന്നുവരെ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷ നല്‍കാം. പിഴയോടൂകൂടി ഏപ്രില്‍ നാലിനും സൂപ്പര്‍ ഫൈനോടുകൂടി ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിനും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

\"\"

പരീക്ഷാ ഫലം
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ പി.ജി.സി.എസ്.എസ് എം.എസ്.സി മാത്തമാറ്റിക്സ്(2021 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2019, 2020 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
പുനര്‍ മൂല്യ നിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് ഏപ്രില്‍ അഞ്ചുവരെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാം.

പരീക്ഷാ തീയതി
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ഐഎംസിഎ(2019 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2018, 2017 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, ഡിഡിഎംസിഎ(2015, 2016 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, 2014 അഡ്മിഷന്‍ മെഴ്സി ചാന്‍സ്) പരീക്ഷകള്‍ ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന് ആരംഭിക്കും. വിശദമായ ടൈം ടേബിള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

2022 അഡ്മിഷന്‍ അഡിഷണല്‍ ഇലക്ടീവ്, 2020 അഡ്മിഷന്‍ അഡിഷണല്‍ ഡിഗ്രി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ (സി.ബി.എസ് 2020 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2017, 2018, 2019 അഡ്മിഷനുകള്‍ റീ അപ്പിയറന്‍സ് പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ മാര്‍ച്ച് 2023) വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കൊപ്പം പരീക്ഷ എഴുതാം

പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകൾ
ജനുവരിയിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.വോക് ആനിമേഷന്‍ ആന്‍റ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈന്‍(2020 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് 28 മുതല്‍ മാറമ്പള്ളി എം.ഇ.എസ് കോളജില്‍ നടക്കും. വിശദമായ ടൈം ടേബിള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

\"\"

2022 നവംബറില്‍ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ ആനിമേഷന്‍ ആന്‍റ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈന്‍(സി.ബി.സി.എസ്.എസ് 2016,2015, 2014 അഡ്മിഷനുകള്‍ റീ അപ്പിയറന്‍സ്, 2013 അഡ്മിഷന്‍ മേഴ്സി ചാന്‍സ്) പരീക്ഷയുടെ ഡ്രോയിംഗ് ഫോര്‍ ആനിമേഷന്‍ എന്ന പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ കോതമംഗലം യെല്‍ദോ മാര്‍ ബസേലിയോസ് കോളജില്‍ മാര്‍ച്ച് 28ന് നടത്തും.

ജനുവരിയില്‍ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് (സി.ബി.സി.എസ് 2021 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2020 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റും റീ അപ്പിയറന്‍സും 2017, 2018, 2019 അഡ്മിഷനുകള്‍ റീ അപ്പിയറന്‍സ്) പരീക്ഷയുടെ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ലാബ് 3 പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 27 മുതല്‍ നടത്തും.

\"\"

Follow us on

Related News