പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

സൗജന്യ യൂണിഫോം ലഭിക്കാത്ത സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 600 രൂപ വീതം അനുവദിച്ചു: ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ നിർദേശം

Mar 1, 2023 at 7:21 am

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Ce7kAu5nnHX7LD7X4pg8Xw

തിരുവനന്തപുരം: 2022-23 അധ്യയന വർഷം സൗജന്യ കൈത്തറി യൂണിഫോം ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 600 രൂപ വീതം അനുവദിച്ചു ഉത്തരവിറങ്ങി. ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിലെ എപിഎൽ വിഭാഗം ആൺകുട്ടികൾക്കും എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ടു ജോഡി യുണിഫോമിന് 600/- രൂപ നിരക്കിലാണ് അനുവദിച്ചത്. ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളുകളിലെ എപിഎൽ വിഭാഗം ആൺകുട്ടികൾക്കും, യു.പി., എച്ച്.എസ് ഏയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും 600/- രൂപ നിരക്കിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൈത്തറി യൂണിഫോം നൽകാത്ത സ്കൂളുകളിലെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളുകളിലെ എപിഎൽ വിഭാഗം
ആൺകുട്ടികൾക്കും, യു.പി,എച്ച്.എസ് ഏയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ടു ജോഡി യുണിഫോമിന് തയ്യൽക്കൂലി അടക്കം 600/- രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 23,46,62400/- (ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി നാല്പത്തി ആറു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി
രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് രൂപ അനുവദിച്ചതായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ ജീവൻ ബാബുവിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

\"\"
\"\"


സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ അതത് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർമാർക്ക് 234662400 രൂപ അലോട്ട്മെന്റായി അനുവദിച്ചു നൽകും. എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർമാരും തങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്ക് തുക റീഅലോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ തുക തങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന കൈത്തറി യൂണിഫോം നൽകാത്ത ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ എപിഎൽ വിഭാഗം ആൺകുട്ടികൾക്കും, ഏയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി സ്കൂളുകൾക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്.

\"\"


15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്രോഡീകരിച്ച് ധനവിനിയോഗപത്രം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ
ഡയറക്ടർമാർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാനെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

\"\"

Follow us on

Related News