മാറ്റിവച്ച ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷകൾ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 14ന്

Feb 3, 2023 at 4:45 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/JuuEU6443gVHL3cmafwn8g

തിരുവനന്തപുരം: സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ ജനുവരി ഏഴിനു നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ച് മാറ്റിവച്ച ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷകൾ (റിവിഷൻ 2010) പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 14ന് ഉച്ചക്ക് ഒന്നു മുതൽ 4.10 വരെ നടത്തുമെന്ന് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു.

\"\"

Follow us on

Related News