പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ: ടൈം ടേബിൾ

Nov 29, 2022 at 11:07 am

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP  https://chat.whatsapp.com/Lk83gpIkiuH9LHvkPOO7B8

തിരുവനന്തപുരം: ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മാർച്ച് 9മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരീക്ഷ 29വരെ നീളും. രാവിലെ 9.30 മുതൽ 11.15വരെയാണ് പരീക്ഷാസമയം. ഐടി, പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 15മുതൽ 25 വരെ നടക്കും.

പരീക്ഷടൈംടേബിൾ താഴെ
🌐09/03/2023 – ഒന്നാം ഭാഷ-പാർട്ട് 1
(മലയാളം/തമിഴ്/ കന്നഡ/ ഉറുദു /
ഗുജറാത്തി/ അഡീ. ഇംഗ്ലീഷ്/ അഡീ.
ഹിന്ദി/ സംസ്കൃതം (അക്കാദമിക്)/
സംസ്കൃതം ഓറിയന്റൽ- ഒന്നാം
പേപ്പർ (സംസ്കൃത സ്കൂളുകൾക്ക്)
അറബിക് (അക്കാദമിക്) /അറബിക്
ഓറിയന്റൽ- ഒന്നാം പേപ്പർ (അറബിക്
സ്കൂളുകൾക്ക്)
🌐13/03/2023 – രണ്ടാം ഭാഷ-ഇംഗ്ലീഷ്
🌐15/03/2023 – മൂന്നാം ഭാഷ – ഹിന്ദി/
ജനറൽ നോളഡ്ജ്
🌐17/03/2023 -രസതന്ത്രം
🌐20/03/2023 – സോഷ്യൽ സയൻസ്
🌐22/03/2023-ജീവശാസ്ത്രം

🌐24/03/2023 – ഊർജശാസ്ത്രം
🌐27/03/2023 – ഗണിതശാസ്ത്രം
🌐29/03/2023 – ഒന്നാം ഭാഷ-പാർട്ട്
11 (മലയാളം/ തമിഴ്/ കന്നഡ/
സ്പെഷ്യൽ ഇംഗ്ലീഷ്/ ഫിഷറീസ്
സയൻസ് (ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ
സ്കൂളുകൾക്ക്)/ അറബിക്
ഓറിയന്റൽ- രണ്ടാം പേപ്പർ (അറബിക്
സ്കൂളുകൾക്ക്) സംസ്കൃതം
ഓറിയന്റൽ- രണ്ടാം പേപ്പർ
(സംസ്കൃത സ്കൂളുകൾക്ക്)രസതന്ത്രം- സോഷ്യൽ സയൻസ്.

\"\"

Follow us on

Related News