കിറ്റ്സില്‍ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കല്‍റ്റി: അപേക്ഷ 31വരെ നീട്ടി

Oct 25, 2022 at 8:46 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP  https://chat.whatsapp.com/DU5wztjhq7IK9HulRoICZe

തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആന്‍ഡ് ട്രാവല്‍ സ്റ്റഡീസിന്റെ (കിറ്റ്സ്) ഹെഡ് ഓഫിസില്‍ അക്കാദമിക് അസിസ്റ്റന്റ് താത്കാലിക നിയമനം. 6 മാസമാണ് കാലാവധി.
തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീയതി ഒക്ടോബര്‍ 31വരെ നീട്ടി. യോഗ്യത – 55 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ എം.കോം (റഗുലര്‍)/എം.ബി.എ റഗുലര്‍ കോഴ്‌സ് (ഫുള്‍ ടൈം) പാസായിരിക്കണം.

\"\"

01.01.2022-ന് 40 വയസ് കവിയരുത്. നെറ്റ് യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്കും, യു.ജി./പി.ജി. ക്ലാസ്സുകളില്‍ മിനിമം ഒരു വര്‍ഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയമുള്ളവര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന. പ്രതിമാസ വേതനം 24,000 രൂപ, 30,000 രൂപ (പി.എച്ച്.ഡി യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക്). അപേക്ഷകള്‍ ഡയറക്ടര്‍, കിറ്റ്സ്, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം – 14 എന്ന വിലാസത്തില്‍ 31ന് മുമ്പ് അയയ്ക്കണം. വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: http://kittsedu.org.

\"\"

Follow us on

Related News