പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ 8 തസ്തികളിലേക്കുള്ള നിയമനം: പി.എസ്.സി. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉടൻ

Jun 28, 2022 at 2:34 am

Follow us on

JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/LsFzBB0NKrYLMnNL4eiRZj

തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ 8 തസ്തികളിലേക്ക് പി.എസ്.സി. ഉടൻ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കൃഷി വകുപ്പിൽ അഗ്രികൾചറൽ ഓഫിസർ
(എസ്സിസിസി), ആർക്കിയോളജി വകുപ്പിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ കെമിസ്റ്റ്, വുമൺ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, ഹൗസിങ് ബോർഡിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2, കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷനിൽ ഗോഡൗൺ മാനേജർ (ജനറൽ കാറ്റഗറി -പട്ടികജാതി),
ആംഡ് പൊലീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (പട്ടികവർഗം), 👇🏻👇🏻

\"\"

ലാൻഡ് റവന്യു വകുപ്പിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സിലക്ഷൻ ഗ്രേഡ്-പട്ടികജാതി/വർഗം), വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിൽ ചൈൽഡ് ഡവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫിസർ (പട്ടികവർഗം, വനിതകൾ മാത്രം) എന്നീ
തസ്തികകളിലേക്കാണ് ചുരുക്ക പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. കേരള ടൂറിസം ഡവലപ്മെന്റ്കോർപറേഷനിൽ ഓഫിസ് 👇🏻👇🏻

\"\"

അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കു സാധ്യതാപട്ടികയും ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കൃഷി വകുപ്പിൽ മെക്കാനിക് (പട്ടികവർഗം) തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രായോഗിക പരീക്ഷയും ഉടനെ നടത്തും.

\"\"

Follow us on

Related News