പ്രധാന വാർത്തകൾ
സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ എസ്എഫ്ഐയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്പ്രിസൺ ഓഫീസർ, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്: പിഎസ്‌സി ചുരുക്കപ്പട്ടിക ഉടൻപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം 29ന്: തസ്തികകൾ അറിയാംപിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ് പ്രവേശനം, പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ: കേരള സർവകലാശാല വാർത്തകൾകാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാല പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ, പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷഎംജി സർവകലാശാല പരീക്ഷാ സമയത്തിൽ മാറ്റം, മറ്റു പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ, പ്രഫഷണല്‍ ട്രെയിനിങ്സംസ്കൃത സർവകലാശാല ബിഎ റീഅപ്പിയറൻസ് പരീക്ഷകൾ, ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി നിയമനംകണ്ണൂർ സർവകലാശാല പരീക്ഷാഫലം, ടൈംടേബിൾഎംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം: അപേക്ഷ ഡിസംബർ 15വരെഅഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബിൽഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിങ്: അപേക്ഷ 26വരെ

ഒന്നുമുതൽ 4വരെ ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷ വർക്ക്ഷീറ്റ് മാതൃകയിൽ: 5മുതൽ ചോദ്യപേപ്പർ

Mar 5, 2022 at 6:44 pm

Follow us on

JOIN OUR WHATS APP GROUP https://chat.whatsapp.com/FyyfPtfe7UH0SaSpt5RgSW

തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നുമുതൽ 9 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളുടെ വാർഷിക പരീക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി.ഒന്നുമുതൽ 4 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് മാതൃകയിലാണ് വാർഷിക പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 5 മുതൽ 9വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ നൽകി വാർഷികമൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തും. ചോദ്യപേപ്പറുകൾ മാർച്ച് 21നകം ബി.ആർ.സി.കളിൽ എത്തിക്കും. സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ബന്ധപ്പെട്ട ബി.ആർ,സി.കളിൽ നിന്നും ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതാണ്. പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച് എൽ.പി./യു.പി, എച്ച്.എസ് വിഭാഗം ടൈംടേബിളുകൾ പുറത്തിറക്കി. മുസ്ലീം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ, എൽ.പി./യു.പി. ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് സ്കൂൾ, എൽ.പി./യു.പി. അറ്റാച്ട് സ്കൂൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ ഒരേ ടൈംടേബിൾ തന്നെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്.

എൽ.പി. ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളോട്
പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രയോണുകൾ കളർ പെൻസിൽ കരുതാൻ നിർദ്ദേശം
നൽകേണ്ടതാണ്.

\"\"

Follow us on

Related News

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം 29ന്: തസ്തികകൾ അറിയാം

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം 29ന്: തസ്തികകൾ അറിയാം

തിരുവനന്തപുരം:പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങി 46 വിഭാഗങ്ങളിലെ...