പ്രധാന വാർത്തകൾ
സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ എസ്എഫ്ഐയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്പ്രിസൺ ഓഫീസർ, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്: പിഎസ്‌സി ചുരുക്കപ്പട്ടിക ഉടൻപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം 29ന്: തസ്തികകൾ അറിയാംപിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ് പ്രവേശനം, പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ: കേരള സർവകലാശാല വാർത്തകൾകാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാല പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ, പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷഎംജി സർവകലാശാല പരീക്ഷാ സമയത്തിൽ മാറ്റം, മറ്റു പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ, പ്രഫഷണല്‍ ട്രെയിനിങ്സംസ്കൃത സർവകലാശാല ബിഎ റീഅപ്പിയറൻസ് പരീക്ഷകൾ, ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി നിയമനംകണ്ണൂർ സർവകലാശാല പരീക്ഷാഫലം, ടൈംടേബിൾഎംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം: അപേക്ഷ ഡിസംബർ 15വരെഅഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബിൽഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിങ്: അപേക്ഷ 26വരെ

വിവിധ സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു

Nov 14, 2021 at 6:48 pm

Follow us on

JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/FHz0gkFJMiP6Kca42mrmQP

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ സർവകലാശാലകളുടെ പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റം. കേരള സർവകലാശാലയും, മഹാത്മഗാന്ധി സർവകലാശാലയും, സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയും, ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയും നാളെ നടത്തിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റി.
മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 15) നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചതായി പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

കേരളസർവകലാശാല നവംബർ 15ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ
പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. മറ്റു ദിവസത്തെ പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

പുതുക്കിയ പരീക്ഷാത്തീയതി

കേരളസർവകലാശാല നവംബർ 15 മുതൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന രണ്ടാം
സെമസ്റ്റർ എം.എ./എം.എസ്സി./എം.കോം./എം.എസ്.ഡബ്ല./എം.എം.സി. ജെ. പരീക്ഷകൾ (മേഴ്സി ചാൻസ് ഉൾപ്പെടെ) നവംബർ 22 മുതലും നവംബർ 25 മുതൽ നടത്താനിരുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ യുണിറ്ററി എൽ.എൽ.ബി. പരീക്ഷ (മേഴ്സി ചാൻസ് ഉൾപ്പെടെ) ഡിസംബർ ഒന്നുമുതലും പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

\"\"

Follow us on

Related News