പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഹയർസെക്കന്ററി ചോദ്യ പേപ്പറുകളും ട്രഷറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക: ആവശ്യം ശക്തമാക്കി ജീവനക്കാർപ്ലസ്ടുക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ പഞ്ചവത്സര എംബിഎ പ്രോഗ്രാംപാലക്കാട്‌ ജില്ലയിൽ 2 ദിവസം പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചുഎസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഇനി വരയുള്ള പേപ്പർ: ഉത്തരക്കടലാസിൽ അടിമുടി മാറ്റംഅടുത്തവർഷം മുതൽ സിബിഎസ്ഇ ക്ലാസുകളിൽ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം: പുസ്തകം തുറന്ന് പരീക്ഷയെഴുതാംസാംസ്കാരിക വകുപ്പിൽ ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർ, എംഐഎസ് കോർഡിനേറ്റർ: തൊഴിൽ വാർത്തകൾഈ വർഷത്തെ മികച്ച കോളേജ് മാഗസിൻ പുരസ്‌കാര സമർപ്പണം 26 ന്എംബിഎ പ്രവേശന പരീക്ഷ: അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം28 കോളജുകളിൽ പൂർത്തിയായ റൂസ പദ്ധതികൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചുസിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് സമാപനം

കെ.ടെറ്റ് പരീക്ഷാഫലം: വിജയശതമാനം 33.74

Oct 20, 2021 at 8:19 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം: ആഗസ്റ്റ് 31, സെപ്റ്റംബർ 01, 03 തീയതികളിൽ നടന്ന കെ.ടെറ്റ് (KTET) മെയ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പരീക്ഷാഫലം http://pareekshabhavan.gov.in, http://ktet.kerala.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്
നാലു കാറ്റഗറികളിലായി 72229 പേർ പരീക്ഷയെഴുതിയതിൽ 19588 പേർ കെ.ടെറ്റ് യോഗ്യതാ പരീക്ഷ വിജയിച്ചു.
4 കാറ്റഗറികളിലായി ആകെ വിജയശതമാനം 27.12%. കാറ്റഗറി- 1 ൽ 6653 പേർ വിജയിച്ചു, വിജയശതമാനം 33.74%. കാറ്റഗറിII ൽ 4581 പേർ വിജയിച്ചു. വിജയശതമാനം 30.95%.
കാറ്റഗറി III-ൽ 5849 പേർ വിജയിച്ചു.
വിജയശതമാനം 20.51%.
കാറ്റഗറി IV-ൽ 2505 പേർ പരീക്ഷ വിജയിച്ചു. വിജയശതമാനം 27.25%.
പരീക്ഷ വിജയിച്ചവർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ
നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന പ്രകാരമുളള
യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ
പരിശോധനയ്ക്കായി അവരവരുടെ പരീക്ഷാ സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

\"\"

Follow us on

Related News