പ്രധാന വാർത്തകൾ
മാർച്ച് 18 മുതൽ 22വരെ ചിലങ്ക ശാസ്ത്രീയ നൃത്തോത്സവം: അപേക്ഷ 5വരെഹിന്ദി, ഗണിത അധ്യാപക നിയമനം, സിസ്റ്റം ഡാറ്റാബേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എൻജിനിയർ: തൊഴിൽ വാർത്തകൾകെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷാ ഫലം, കിറ്റ്സിൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം എംബിഎ പ്രവേശനംമലപ്പുറം കോട്ടൂർ സ്കൂളിൽ വ്യായാമത്തിന് ഓപ്പൺ ജിംനേഷ്യംപൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ മാർച്ച് 31നകം തീർപ്പാക്കാൻ നിർദേശംഎസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ: ഈ വർഷം ഏറ്റവും അധികം പേർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽഹയർ സെക്കന്ററി മൂല്യനിർണ്ണയം വേഗം പൂർത്തിയാക്കും: പരീക്ഷാഫലം മെയ് രണ്ടാംവാരംഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ:ചോദ്യപേപ്പറുകൾ കർശന സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്‌കോളർഷിപ്പ്പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ മാർച്ച് 3ന്: ആകെ 23,471 ബൂത്തുകൾ

കേരള സർവകലാശാല ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ

Aug 3, 2021 at 6:34 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കേരളസർവകലാശാല 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ (സി.ആർ.സി.ബി.സി.എസ്.എസ്.) ബി.സി.എ., ഗ്രൂപ്പ് 2 (8) ബി.എ. ഇംഗ്ലീഷ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് (13), ബി.കോം. കൊമേഴ്സ് ആന്റ് ടൂറിസം ആന്റ് ട്രാവൽ മാനേജ്മെന്റ്, ബി.കോം. കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ബി.എസ്സി. കെമിസ്ട്രി ആന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി (241), ഗ്രൂപ്പ് 2 (a) ബി.എസ്.സി എൻവിയോൺമെന്റൽ സയൻസസ് എൻവിയോൺമെന്റ് ആന്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് (216) (റെഗുലർ – 2018 അഡ്മിഷൻ, സപ്ലിമെന്ററി – 2015, 2016 & 2017 അഡ്മിഷൻ, മേഴ്സിചാൻസ് – 2013 അഡ്മിഷൻ), ഗ്രൂപ്പ് 2 (b) ബി.എസ്.ഡബ്ല (315) (റെഗുലർ – 2018 അഡ്മിഷൻ, സപ്ലിമെന്ററി – 2015, 2016 &2017 അഡ്മിഷൻ) എന്നീ കോഴ്സുകളുടെ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പുനർ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും ആഗസ്റ്റ് 17 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

\"\"

കേരളസർവകലാശാല 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്. ബി.കോം., (റെഗുലർ 2018 അഡ്മിഷൻ, സപ്ലിമെന്ററി – 2015, 2016 & 2017 അഡ്മിഷൻ, മേഴ്സിചാൻസ് – 2013 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും പുനർ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും ആഗസ്റ്റ് 17 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അതിനായി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന കരട് മാർക്കിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

\"\"

കേരളസർവകലാശാല 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്. ബി.എസ്.സി (റെഗുലർ – 2018 അഡ്മിഷൻ, സപ്ലിമെന്ററി – 2015, 2016 & 2017 അഡ്മിഷൻ, മേഴ്സിചാൻസ് – 2013 അഡ്മിഷൻ) എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പുനർ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും ആഗസ്റ്റ് 17 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

കേരളസർവകലാശാല 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ. സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. (റെഗുലർ – 2018 അഡ്മിഷൻ, സപ്ലിമെന്ററി – 2015, 2016 & 2017 അഡ്മിഷൻ, മേഴ്സിചാൻസ് – 2013 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും ആഗസ്റ്റ് 17 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

കേരളസർവകലാശാല 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അറബിക് (റെഗുലർ – 2018 അഡ്മിഷൻ, സപ്ലിമെന്ററി – 2015 – 2017 അഡ്മിഷൻ), ബി.പി.എ. (വോക്കൽ/വീണ/വയലിൻ/മൃദംഗം/ഡാൻസ്), ബി.എ. ജേർണലിസം ആന്റ് മാസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (128), ബി.എ. ജേർണലിസം ആന്റ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആന്റ് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ (129), ബി.എ. മലയാളം ആന്റ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (116), ബി.കോം. കൊമേഴ്സ് ആന്റടാക്സ് പ്രൊസീജിയർ ആന്റ് പ്രാക്ടീസ് (337), ബി.കോം. കൊമേഴ്സ് ആന്റ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് (339), ബി.എസ്സി. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് (റെഗുലർ – 2018 അഡ്മിഷൻ, സപ്ലിമെന്ററി 2016 – 2017 അഡ്മിഷൻ, മേഴ്സിചാൻസ് – 2013 അഡ്മിഷൻ), ബി.എസ്സി. ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിങ്  സയൻസ് (2015 2016 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി, 2013 അഡ്മിഷൻ മേഴ്സിചാൻസ്), ബി.എം.എസ്. ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് (2018 അഡ്മിഷൻ റെഗുലർ, 2017 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി) എന്നീ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുടെ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും ആഗസ്റ്റ് 17വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

Follow us on

Related News