ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡിനുള്ള അപേക്ഷാ തിയതി നീട്ടി

ENGLISH PLUS https://wa.me/+919895374159

തിരുവനന്തപുരം: 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തെ ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡിനുള്ള നോമിനേഷനുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയതി നീട്ടി. കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അറിയിപ്പുപ്രകാരം ജൂൺ 30 വരെയാണ് സമയം നീട്ടിയത്.

Share this post

scroll to top