കണ്ണൂര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ബി.എഡ് പ്രവേശനം ഡിസംബര്‍ 10ന്

കണ്ണൂര്‍ : ടീച്ചര്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍ സെന്ററുകളിലെയും, കോളേജുകളിലെയും 2020-21 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ബി.എഡ് ക്ലാസ്സുകള്‍ ഡിസംബര്‍ 10ന് തുടങ്ങും.

Share this post

scroll to top