പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

പ്ലസ്‌വൺ സപ്ലിമെന്‍ററി അലോട്ട്‌മെന്‍റ്: ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

Oct 6, 2020 at 3:00 pm

Follow us on

\"\"

തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ്‌വൺ സപ്ലിമെന്‍ററി
അലോട്ട്‌മെന്‍റിനുള്ള അപേക്ഷ ജൂൺ 10 മുതൽ സ്വീകരിക്കും. മുഖ്യ അലോട്ട്‌മെന്‍റിനു ശേഷം ഓരോ സ്‌കൂളിലും ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങൾ 10-ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി വകുപ്പ് അഡ്മിഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നേരത്തേ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അലോട്ട്‌മെന്‍റ് ലഭിക്കാത്തവർ പട്ടിക പരിശോധിച്ച് ഓരോ സ്‌കൂളിലെയും സീറ്റ് ലഭ്യത മനസ്സിലാക്കി അപേക്ഷ നൽകണം. ഇതുവരെയും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ വെബ്സൈറ്റിലെ APPLY ONLINE-SWS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. പ്രവേശനത്തിന്റെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി Create Candidate Login-SWS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ രൂപീകരിക്കണം. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയവർ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിലെ RENEW APPLICATION എന്ന ലിങ്കിലൂടെ അപേക്ഷയിലെ പിഴവുകൾ തിരുത്തി ഒഴിവുകൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകണം.
പുതുക്കാത്തവരെ സപ്ലിമെന്‍ററി അലോട്ട്‌മെന്‍റിന് പരിഗണിക്കില്ല. ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ www.hscap.kerala.gov.in
എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ഇതിനുള്ള ലിങ്ക് ലഭിക്കും.

\"\"

Follow us on

Related News