പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ റെക്കോർഡ് വിജയം: 98.82ശതമാനം

Jun 30, 2020 at 2:15 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം: എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് വിജയം. മോഡറേഷൻ ഇല്ലാതെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ 98.82 ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു. 41,906 വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടി. 4,17, 101 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 0.71 ശതമാനം അധികമാണ് ഈ വർഷത്തെ വിജയം. സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. 637 സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം കരസ്ഥമാക്കി.
കുട്ടനാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല 100 ശതമാനം വിജയം നേടി. പത്തനംതിട്ടയിൽ 99.7 ശതമാനം പേർ വിജയിച്ചു.

Follow us on

Related News