പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓഫിസർ നിയമനം

Mar 23, 2024 at 12:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ വിവിധ വിഗങ്ങളിൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓഫിസർമാരെ നിയമിക്കുന്നു. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ 146 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. അപേക്ഷഫീസ് 1000 രൂപയാണ്.

എസ്.സി/എസ്.ടി/പി.ഡബ്ലിയു. ബി.ഡി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 175 രൂപ മതി. വിശദ വിവരങ്ങളും വി ജ്ഞാപനവും http://indianbank.in ൽ ലഭ്യമാണ്. അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 1.

Follow us on

Related News