പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

പഠനനിലവാരം വിലയിരുത്താനുള്ള സഫൽ സംവിധാനം എല്ലാ സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകളിലും

Feb 20, 2024 at 10:17 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:പഠനനിലവാരം വിലയിരുത്താനുള്ള സ്ട്രക്ചേഡ് അസസ്മെന്റ് ഫോർ അനലൈസിങ് ലേണിങ് (സഫൽ) മൂല്യനിർണയ സംവിധാനം സിബിഎസ്ഇ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നടപ്പാക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭാഷ, കണക്ക്, സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം അറിവ് നേടി എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതേസമയം മൂന്നാം ക്ലാസിനെ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഇവർക്കുള്ള മൂല്യനിർണയ രീതി വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു. 5, 8 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികളിൽ നടത്തുന്ന സഫൽ മൂല്യനിർണയത്തിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായി. ഓഗസ്റ്റിൽ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയമനുസരിച്ചു 3, 5, 8 ക്ലാസുകളിൽ സഫൽ നടപ്പാക്കാൻ 2021ലാണ് സിബിഎസ്ഇ തീരുമാനിച്ചത്. മൂന്നാം ക്ലാസിനെ പിന്നീട് ഒഴിവാക്കി പരീക്ഷണ പദ്ധതി രാജ്യത്തെ 1887 സ്‌കൂളുകളിലെ 5, 8 ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്നു. ഇക്കുറി മുതൽ എല്ലാ സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകളിലും ഇതു വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ‘സഫൽ’ ഫലം ക്ലാസ് വിജയ പരാജയങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല.

Follow us on

Related News