പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഇന്ന് 7 ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിമാസ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ അനധ്യാപക തസ്തികയിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 5വരെആർസിഎഫ്എല്ലിൽ അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 19വരെസൗദി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിൽ നഴ്സുമാരുടെ ഒഴിവുകൾ: കൊച്ചിയിൽ 22മുതൽ അഭിമുഖംകെഎസ്ആർടിസിയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവ്: യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസികേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 22വരെകാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 30വരെവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: അഭിമുഖ തീയതികൾ അറിയാംവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: ഒഎംആർ പരീക്ഷാ തീയതികൾഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പരീക്ഷ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 14വരെ

ബിരുദധാരികൾക്ക് ഐഎസ്ആർഒയിൽ അവസരം: സ്ഥിരനിയമനം

Jan 30, 2024 at 6:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിവിധതരം തസ്തികകളിലെ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസറിങ് സെൻ്റർ (NRSC) , ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ (ISRO) / സയൻ്റിസ്റ്റ് / എഞ്ചിനീയർ എസ്.സി, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ലൈബ്രറി അസിസ്ററൻ്റ് ‘എ’ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത്.
ഇതിൽ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കായി ആകെ 41 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 12. ബി.ഇ / ബി .ടെക് / എം. ഇ / എം.ടെക്/ എം.എസ്.സി/ ബി.എസ്.സി / എം.ബി ബി.എസ് തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് സയൻറിസ്റ്റ് / എഞ്ചിനീയർ എസ്‌സി/ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് 56,100 രൂപ മുതൽ 1,77500 രൂപ വരെ ശമ്പളം. എസ് എസ് എൽ സി / എസ്. എസ് സി +മൂന്ന് വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജനറൽ നഴ്സിങ് ഡിപ്ലോമ തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് നഴ്സ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ശമ്പളം 44900 രൂപ മുതൽ 1, 42900 രൂപ വരെ. ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഉള്ളവർക്ക് ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻ്റ് എ വിഭാഗത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം. ശമ്പളം 44900 രൂപ മുതൽ 1, 42900 രൂപ വരെ. വനിതകൾ എസ് സി, എസ് ടി , പി ഡബ്ല്യൂ ഡി എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷാഫീസില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷാഫീസ് 750 രൂപ. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് http://apps.nrscgov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Follow us on

Related News