പ്രധാന വാർത്തകൾ
സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരാതി ഉന്നയിക്കാമെന്ന് സിബിഎസ്ഇകേരളത്തിന് പുതിയ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്: ഉദ്ഘാടനം നാളെഏവിയേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ് നിയമനം: അപേക്ഷാ തിയതി നീട്ടിവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ ക്വിസ് പ്രസ്സ്: ഒന്നാംസമ്മാനം ട്രോഫിയും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുംബിരുദം മുതലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ‘സ്നേഹപൂർവം’ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാംഎയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നോൺ വൊക്കേഷണൽ അധ്യാപക ഒഴിവ്പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് ക്രാഷ് കോഴ്സ്‘മാർച്ച്‌’ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക്: എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായിPM-YASASVI 2024: വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷിക്കാംഅസി.പ്രഫസർ, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, ഹിന്ദി അദ്ധ്യാപകൻ, ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ: തൊഴിൽ വാർത്തകൾ

2024 മാർച്ച് മാസത്തിലെ പി.എസ്.സി പരീക്ഷ കലണ്ടർ വന്നു: വിശദവിവരങ്ങൾ

Dec 26, 2023 at 5:02 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയുടെ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ നിയമനത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 34 പരീക്ഷകളാണ് മാർച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. പരീക്ഷകൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ നൽകാനുള്ള സമയം ഡിസംബർ 22 മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 10വരെയാണ് ഇതിനുള്ള സമയം. പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് http://keralapsc.gov.in വഴി കൺഫർമേഷൻ നടത്താം. അപേക്ഷിച്ച പരീക്ഷകളുടെ തീയതികകളും കാറ്റഗറി നമ്പറും തസ്തികയും താഴെ നൽകുന്നു.

🔵കാറ്റഗറി നമ്പർ 193/2023, Boiler Attendent, പരീക്ഷ തീയതി: 13/03/2024 wednesday, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തീയതി 28/02/2024
🔵കാറ്റഗറി നമ്പർ 035/2023 പരീക്ഷ: Steward, പരീക്ഷ തീയതി: 13/03/2024, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തീയതി 28/02/2024
🔵കാറ്റഗറി നമ്പർ 008/2023, ഡ്രൈവർ കം മെക്കാനിക്, പരീക്ഷാ തീയതി: 13/03/2024, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തീയതി 28/02/2024.
🔵കാറ്റഗറി നമ്പർ 136/2023. Full time junior language teacher (sanskrit), പരീക്ഷ തീയതി 14/03/2023 thursday, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തീയതി 29/02/2024.


🔵കാറ്റഗറി നമ്പർ 331/2023, Part time language teacher (sanskrit), പരീക്ഷ തീയതി 14/03/2024, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തീയതി 29/02/2024.
🔵കാറ്റഗറി നമ്പർ 196/2023, Part time junior language teacher (Urudu) malappuram, പരീക്ഷ തീയതി15/03/2024, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തീയതി 01/03/2024.
🔵കാറ്റഗറി നമ്പർ 196/2023, Part time junior language teacher (urudu) kozhikode, പരീക്ഷ തീയതി 15/03/2024, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് 01/03/2024.
🔵കാറ്റഗറി നമ്പർ 196/2023, Part time junior language teacher (urudu) wayanad, പരീക്ഷാ തീയതി 15/03/2024, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തീയതി 01/03/2024.
🔵കാറ്റഗറി നമ്പർ 468/2023, Part time junior language teacher (urudu)- NCA for: ST wayanad, പരീക്ഷ തീയതി 15/03/2024, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തീയതി 01/03/2024.
🔵കാറ്റഗറി നമ്പർ 336/2023, Assistant Professor in Neurology- Direct recruitment, പരീക്ഷ തീയതി 16/03/2024, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തീയതി 02/03/2024.
🔵കാറ്റഗറി നമ്പർ: 380/2023, Assistant Proffesor in neurology- Nca for Muslim, പരീക്ഷ തീയതി16/03/2023, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് 02/03/2024.

വിശദമായ ലിസ്റ്റ് താഴെ

Follow us on

Related News