പ്രധാന വാർത്തകൾ
പരീക്ഷാ സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്: വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള ദ്രോഹമെന്ന് വി.ശിവൻകുട്ടിസ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങളുടെ ചിപ്പ് വികസനം: പദ്ധതിയുമായി ഗവ. മോഡൽ എൻജിനീയറിങ്ങ് കോളജ് അധ്യാപകർഎംബിഎ പ്രവേശന പരീക്ഷ: ഉത്തരസൂചിക വന്നുഭിന്നശേഷി മേഖലയിലെ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരണത്തിനായി ഓൺലൈൻ ജേണൽ പുറത്തിറക്കുംഇരിങ്ങാലക്കുട കല്ലേറ്റുംകരയിൽ ഗണിതശാസ്ത്ര പഠനകേന്ദ്രം വരുംസംസ്ഥാനത്ത് നാളെ കെ.എസ്.യുവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്നാലുവർഷ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ: പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിഹയർ സെക്കന്ററി സ്ഥലംമാറ്റം സ്റ്റേ ചെയ്ത സംഭവം: സർക്കാർ ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കുംസ്കൂളുകളിൽ വായനയ്ക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക്: 12ന് യോഗം ചേരുംനാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്‌കോളർഷിപ്പ്: മികവിന് അംഗീകാരം

സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷനിൽ വിവിധ തസ്തികളിൽ നിയമനം: 80,000 രൂപവരെ ശമ്പളം

Nov 26, 2023 at 7:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷനിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിലെ കരാർ നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. വാട്ടർ, സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹൈജീൻ അഥവാ WASH പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിലെ 182 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം. http://kcmd.in വഴി നവംബർ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. തസ്തിക വിവരങ്ങൾ താഴെ.

🔵ബ്ലോക്ക് കോ-ഓ ർഡിനേറ്റർ.152 ഒഴിവുകൾ. ബിടെക്,എംഎസ്ഡബ്ല്യു,എംബിഎ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിരുദവും 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയവും മതി. ശമ്പളം 30,000 രൂപ.

🔵എസ്ഡബ്ല്യുഎം കൺസൽറ്റന്റ്. ആകെ 14 ഒഴിവുകൾ. എംടെക് എൻവയൺമെന്റൽ എൻജിനീയറിങ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം ഉണ്ടാവണം. 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. ശമ്പളം 60,000 രൂപ.
🔵എൽഡബ്ല്യുഎം കൺസൽറ്റന്റ്. ആകെ 14 ഒഴിവുകൾ. എംടെക് എൻവയൺമെന്റൽ എൻജിനീയറിങ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം ഉണ്ടാവണം. 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം. ശമ്പളം 60,000 രൂപ.
🔵എസ്ഡബ്ല്യുഎം സ്പെഷലിസ്റ്റ്. ഒരൊഴിവ്. എംടെക് എൻവയൺമെന്റൽ എൻജിനീയറിങ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം വേണം. 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. ശമ്പളം 80,000 രൂപ.
🔵എൽഡബ്ല്യുഎം സ്പെഷലിസ്റ്റ്. ആകെ ഒരൊഴിവ്. എംടെക് എൻവയൺമെന്റൽ എൻജിനീയറിങ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം വേണം. 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം. ശമ്പളം 80,000 രൂപ.
പ്രായപരിധി 45 വയസ്സ്.

Follow us on

Related News