പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളുമായി കാർഷിക സർവകലാശാല

Nov 10, 2023 at 2:23 pm

Follow us on

തൃശൂർ:കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കായ് തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഹൈ ടെക്ക് ഡയറി ഫാമിങ് (ഒരു മാസം), ഹൈ ടെക്ക് പൗൾട്ടറി ഫാമിങ് (ഒരു മാസം), അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗോട്ട് റയറിങ് ടെക്‌നിക്‌സ് (ഒരു മാസം), അഡ്വാൻസസ്സ് ഇൻ ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്‌മെന്റ് (മൂന്ന് മാസം), എന്നീ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നവംബർ 25ന് മുൻപായി അപേക്ഷ നൽകണം. http://kau.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി വേണം അപേക്ഷിക്കാൻ. യോഗ്യത: പ്ലസ്ടു അല്ലെങ്കിൽ വി.എച്ച് എസ്.സി.

Follow us on

Related News