ദേശീയ തൊഴിൽ സേവന കേന്ദ്രത്തിനു കീഴിൽ പട്ടികജാതി, വർഗക്കാർക്ക് സൗജന്യ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ്

Nov 9, 2023 at 6:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കേന്ദ്ര തൊഴിൽ ഉദ്യോഗ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട്ടെ ദേശീയ തൊഴിൽ സേവന കേന്ദ്രം പട്ടികജാതി, വർഗത്തിൽപ്പെട്ട യുവതീ യുവാക്കൾക്കായി നവംബർ 24നു രാവിലെ 10 മുതൽ സൗജന്യ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഒഴിവുസംബന്ധമായ വിശദവിവരങ്ങൾ “National Career Service Centre for SC/STs, Trivandrum” എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലഭിക്കും. താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ നവംബർ 20നു രാവിലെ ഒമ്പതിന് മുമ്പ് https://forms.gle/mVGXXYXnPcob6aBs9 എന്ന ലിങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471 2332113.

Follow us on

Related News