പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഇന്ന് 7 ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിമാസ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ അനധ്യാപക തസ്തികയിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 5വരെആർസിഎഫ്എല്ലിൽ അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 19വരെസൗദി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിൽ നഴ്സുമാരുടെ ഒഴിവുകൾ: കൊച്ചിയിൽ 22മുതൽ അഭിമുഖംകെഎസ്ആർടിസിയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവ്: യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസികേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 22വരെകാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 30വരെവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: അഭിമുഖ തീയതികൾ അറിയാംവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: ഒഎംആർ പരീക്ഷാ തീയതികൾഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പരീക്ഷ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 14വരെ

കേരള ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയ്ക്ക് 109.6 കോടിയുടെ ആസ്ഥാനമന്ദിരം: ഭരണാനുമതി നൽകി

Nov 8, 2023 at 4:45 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കേരള ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയ്ക്ക് 109.6 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ആസ്ഥാനമന്ദിരം നിർമിക്കുന്നതിനു മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. തിരുവനന്തപുരം ടെക്‌നോസിറ്റിയിൽ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമ്മിക്കാനാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയത്. ആധുനിക രീതിയിൽ നാലുനിലകളിൽ നിർമിക്കുന്ന ക്കെട്ടിടം 25ൽ പൂർത്തിയാകും.

Follow us on

Related News