പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്കൂൾ യൂണിഫോം: കളർകോഡ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യണംഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരിയഡുകൾ ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷനായി മാറ്റി വയ്ക്കണം: കർശന നിർദേശംഡിസംബർ 11ന് സ്കൂളുകളിലടക്കം മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം: 11മണിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിജ്ഞപ്രീപ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മുഖവുമായി പുതുപൊന്നാനി ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽപി സ്‌കൂൾപശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ

ശിക്ഷാ സഹ്യോഗ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2023: 8-ാം ക്ലാസ് മുതൽ പിജി വരെ

Oct 8, 2023 at 10:00 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് (NSDL) ആരംഭിച്ച ശിക്ഷാ സഹ്യോഗ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ശിക്ഷാ സഹ്യോഗ് സ്കോളർഷിപ്പ് 8-ാം ക്ലാസ് മുതൽ പിജി വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ലഭിക്കുക. ഓൺലൈനായി
അപേക്ഷിക്കാൻ https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/login സന്ദർശിക്കുക. അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 29.

സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന ക്ലാസുകളും മറ്റുവിവരങ്ങളും
🔵 എട്ടാം ക്ലാസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് 7-ാം ക്ലാസിൽ കുറഞ്ഞത് 60 മാർക്ക് വേണം. 2,500 രൂപയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് തുക
🔵 ക്ലാസ് 9 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിന് 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്ക് നേടണം. സ്കോളർഷിപ്പ് 2500 രൂപ.
🔵10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള NSDL ശിക്ഷാ സഹ്യോഗ് സ്കോളർഷിപ്പിന് ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ 60 ശതമാനം മാർക്ക് നേടണം. 3500 മുതൽ 5000 രൂപവരെ.
🔵ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിന് 12-ാം ക്ലാസിൽ കുറഞ്ഞത് 60%, ഡിപ്ലോമയിൽ കുറഞ്ഞത് 60%. മാർക്ക് ലഭിക്കണം. സ്കോളർഷിപ്പ് 10,000 രൂപ.
🔵 പിജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിന് പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി എന്നിവയ്ക്ക് 60 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം. സ്കോളർഷിപ്പ് തുക 12,000 രൂപ.

Follow us on

Related News