ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാനോസയൻസ് ആൻഡ്‌ ടെക്നോളജിയിൽ പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനം

Oct 8, 2023 at 2:46 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാ നോസയൻസ് ആൻഡ്‌ ടെക്നോളജിയിൽ നാ നോ സയൻസിൽ പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിന് അവസരം. ഇതിനായി പഞ്ചാബിലെ മൊഹാലിയിൽ വോക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. അഭിമുഖ വിവരങ്ങൾ താഴെ.

🔵ഒക്ടോബർ 10ന് ക്വാണ്ടം മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ്‌ ഡിവൈസ് യൂണിറ്റ്.
🔵ഒക്ടോബർ 11ന് എനർജി ആൻഡ്‌ എൻവയൺമെന്റ് യൂണിറ്റ്.
🔵 ഒക്ടോബർ 13ന് കെമിക്കൽ ബയോളജി യൂണിറ്റ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് https://www.inst.ac.in/phd-admissions സന്ദർശിക്കുക.

Follow us on

Related News