വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പിജി പഠനം: അതും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന്

Aug 1, 2023 at 2:08 am

Follow us on

മാർക്കറ്റിങ് ഫീച്ചർ

കോഴിക്കോട്: പിജി പഠനം വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണോ…?
അതും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന്…? പക്ഷെ എങ്ങനെ.? syllabus അനുസരിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കുമ..? പഠിക്കാൻ materials വേണ്ടേ…? എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും…? Revision നും മറ്റും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകും…? പറഞ്ഞു തരാനും സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആള് വേണ്ടേ…? മാത്രമല്ല പിജിയുടെ കാര്യമാണ്…! സൈക്കോളജിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉള്ള ഒരാൾ തന്നെ വേണം…! ഇതൊക്കെയാണോ നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ…? എന്നാൽ ഇനി ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട, സമയം കളയുകയും വേണ്ട… നിങ്ങളോടൊപ്പം PsyQuesta ഉണ്ട്. 6 വർഷത്തിലേറെയായി Calicut University Psychology UG/PG വിദ്യർഥികൾക് ഒപ്പമുള്ള PsyQuesta ഇനി Ignou PG കാരുടെ കൂടെയും… ഒട്ടും മടിക്കേണ്ട… വേഗം പോന്നോളൂ…

To register click on the link Below

https://wa.me/p/6210471265737910/918848389329

For more information
Call or Whatsapp to:
+91 97785 78100
+91 80753 21709
+91 8848389329

PsyQuesta
Learn Psychology with AFA

Follow us on

Related News