എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഗവ. അംഗീകൃത ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കോഴ്സുകൾ

Jul 31, 2023 at 11:02 pm

Follow us on

മാർക്കറ്റിങ് ഫീച്ചർ

കോഴിക്കോട് : ഉയർന്ന ശമ്പളത്തോട് കൂടിയ മാന്യമായ ജോലി നേടുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ?
ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമായി 2 ലക്ഷത്തോളം തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുള്ള ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് 25 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമായ JIFSA നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു

Govt. of India Approved Fire and Safety course

1.Advance Certificate in Fire and Safety(10th& Above)

2.Advance Certificate in Industrial Fire and Safety Management (12th&Above)

പ്രത്യേകതകൾ
🌐പരിചയസമ്പത്തുള്ള വിദഗ്ദ്ധരായ അദ്ധ്യാപകർ
🌐NSDC സെർട്ടിഫിക്കേഷൻ
🌐10 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫയർ ആൻഡ്‌ സേഫ്റ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട്
🌐2500- ൽ പരം ഫയർ ആൻഡ്‌ സേഫ്റ്റി ഉപകരണങ്ങളോട് കൂടി അതി നൂതനമായ പരിശീലന സൗകര്യങ്ങൾ
🌐പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്‌ സ്കിൽ പരിശീലനം
🌐NEBOSH അക്രഡിറ്റഡ് സെന്റർ.
🌐100% Placement Assistance

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കൂ
St. Joseph’s International Fire and Safety Academy
Kozhikode
📱9946 181 077
Tirur
📱9946 661 077

🌐 http://jifsatirur.com
http://jifsa.in

JIFSA യിൽ Fire and Safety പഠിക്കൂ, ജീവിതവിജയം കൈവരിക്കൂ..!

Follow us on

Related News