ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിങ്: ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ 13വരെ

Jul 11, 2023 at 4:00 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/COOYfOrPRAWEDrSuyZsPLS

തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ, സ്വാശ്രയ കോളജുകളിൽ ബി.എസ്.സി. നഴ്‌സിങ്, മറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്‌സുകൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയവർക്ക് ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ നൽകാൻ അവസരം. ഓൺലൈനായി ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ നൽകാത്തവർ ജുലൈ 13 വൈകീട്ട് 5 മണിയ്ക്ക് മുൻപായി സമർപ്പിക്കണം. ജൂലൈ 12ന് ശേഷം നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 04712560363, 364.

\"\"

Follow us on

Related News