കേന്ദ്ര സർവീസിൽ വിവിധ തസ്തികയിൽ 123 ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ 29വരെ

Jun 14, 2023 at 10:10 am

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Lvi1nIucsW65nmHNAWmwHo

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർവീസിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലെ നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ആകെ 123 ഒഴിവുകളുണ്ട്. അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 29 ആണ്. അപേക്ഷ http://upsconline.nic.in വഴി സമർപ്പിക്കാം. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ആയുഷ് ഡയക്ടറേറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ, ലക്ചറർ തസ്തികയിൽ 68 ഒഴിവുകളും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 3 (മൈക്രോ ബയോളജി/ ബാക്ടീരിയോളജി) തസ്തികയിൽ 26 ഒഴിവും സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 3 (പതോളജി) തസ്തികയിൽ 15 ഒഴിവുകളുമാണുള്ളത്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് http://upsc.gov.in സന്ദർശിക്കുക.

\"\"

Follow us on

Related News