പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

UGC NET 2023 ഒന്നാംഘട്ടം ജൂൺ 13മുതൽ 17വരെ: സിറ്റി ഇൻറ്റിമേഷൻ സ്ലിപ്പ് വന്നു

Jun 9, 2023 at 11:48 am

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/CE1ocpjL0JpGtFQqwpiYZO

തിരുവനന്തപുരം:യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (UGC NET 2023) പരീക്ഷയുടെ സിറ്റി ഇൻറ്റിമേഷൻ സ്ലിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി. പരീക്ഷാ നഗര അറിയിപ്പ് സ്ലിപ്പ് http://ugcnet.nta.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. യുജിസി നെറ്റ് ഒന്നാം ഘട്ടം ജൂൺ 13മുതൽ ജൂൺ 17വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. UGC NET രണ്ടാം ഘട്ടം ജൂൺ 19 മുതൽ ജൂൺ 22വരെ നടക്കും. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനുള്ള അപേക്ഷ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പരീക്ഷാ സിറ്റി ഇൻറ്റിമേഷൻ സ്ലിപ്പ് പരിശോധിക്കാം. https://ugcnet.nta.nic.in

\"\"

സിറ്റി ഇൻറ്റിമേഷൻ സ്ലിപ്പ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം
🌐യുജിസി നെറ്റ് ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക http://ugcnet.nta.nic.in

🌐“UGC – NET ജൂൺ 2023 സിറ്റി അറിയിപ്പ്” ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും നൽകുക
സമർപ്പിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

🌐നിങ്ങളുടെ UGC NET 2023 ഫേസ് I, ഫേസ് II പരീക്ഷകളുടെ സിറ്റി ഇൻറ്റിമേഷൻ സ്ലിപ്പ് കാണാം.

🌐UGC NET 2023 പരീക്ഷാ നഗര അറിയിപ്പ് സ്ലിപ്പിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുക
ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഭാവി റഫറൻസിനായി പ്രിന്റ് എടുക്കുക.

\"\"

Follow us on

Related News