എം.എസ്‌.സി മോളിക്യൂലാർ ബയോളജി, എംഎ ട്രൈബൽ ആൻ്റ് റൂറൽ സ്റ്റഡീസ്

May 26, 2023 at 10:54 am

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/DRpNCoPl6UWGt1uknNk9db

കണ്ണൂർ:സർവകലാശാല മാനന്തവാടി കാമ്പസിലെ എം. എ ട്രൈബൽ ആൻ്റ് റൂറൽ സ്റ്റഡീസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 45 % മാർക്കിൽ കുറയാതെയുള്ള ബിരുദമാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. നിലവിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി ജൂൺ 6. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക് സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

\"\"

എം.എസ്‌.സി മോളിക്യൂലാർ ബയോളജി
കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ഡോ. ജാനകി അമ്മാൾ കാമ്പസിലെ മോളിക്യൂലാർ ബയോളജി പഠനവകുപ്പിൽ എം എസ്‌ സി മോളിക്യൂലാർ ബയോളജി Unavailable ജൂൺ 6 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റിൽ സന്ദർശിക്കുക.

\"\"

Follow us on

Related News