പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കും അവധിക്കാല പരിശീലനം: മെയ്‌ 20മുതൽ തുടക്കംകെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർസിൽ പ്രവേശനംസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പച്ചമലയാളം കോഴ്സ്: അപേക്ഷ 30വരെകാലിക്കറ്റിൽ പുതിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. കോഴ്സുകൾ: അപേക്ഷ 26വരെകേരള ബാങ്കിൽ ക്ലാർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് നിയമനം: ആകെ 479 ഒഴിവുകൾസെറിബ്രൽ പാൾസിയെ അതിജീവിച്ച് ശാരിക സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്KEAM 2024: അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടിസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷ വിജ്ഞാപനം, പരീക്ഷാഫലം

May 2, 2023 at 6:14 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/DRpNCoPl6UWGt1uknNk9db

തിരുവനന്തപുരം:സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ നടത്തുന്ന നവംബർ 2021 (റിവിഷൻ 10 സ്‌കീം), ഏപ്രിൽ 2023 ( റിവിഷൻ 2021 സ്‌കീം), ഏപ്രിൽ 2023 (റിവിഷൻ 2015 & 2019 P സ്‌കീം), നവംബർ 2022 (റിവിഷൻ 2019 P) എന്നീ ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷകളുടെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾ http://sbte.kerala.gov.in ലഭ്യമാണ്.

സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ നടത്തിയ നവംബർ 2021 (റിവിഷൻ 2019 സ്‌കീം), സെമസ്റ്റർ 5, നവംബർ 2022 ( റിവിഷൻ 2015 സ്‌കീം), സെമസ്റ്റർ 1-6, (റിവിഷൻ 2019 P സ്കീം) സെമസ്റ്റർ 1-4, ഏപ്രിൽ 2021 (റിവിഷൻ 2010 P സ്കീം) സെമസ്റ്റർ 1-6 എന്നീ ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾ http://sbte.kerala.gov.in ലഭ്യമാണ്.

\"\"

Follow us on

Related News