മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകളും പരീക്ഷാഫലങ്ങളും

Mar 21, 2023 at 5:03 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/LPdgjR7UuJU02aS9DYdOsL

കോട്ടയം: എംജി സർവകലാശാല ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.വോക് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റേഷന്‍ ആന്‍റ് ഓട്ടോമേഷന്‍(ന്യൂ സ്കീം 2022 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2020 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റും റീ അപ്പിയറന്‍സും, 2019, 2018 അഡ്മിഷന്‍ റീ അപ്പിയറന്‍സ് – മാര്‍ച്ച് 2023) പരീക്ഷയുടെ ്പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് 27 മുതല്‍ കോളജുകളില്‍ നടക്കും.വിശദമായ ടൈം ടേബിള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി. വോക് പ്രിന്‍റിംഗ് ടെക്നോളജി(2022 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2020 അഡ്മിഷന്‍ റീ അപ്പിയറന്‍സും ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റും, 2019, 2018 അഡ്മിഷന്‍ റീ അപ്പിയറന്‍സ് – മാര്‍ച്ച് 2023) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് 23ന് ആരംഭിക്കും. വിശദമായ ടൈം ടേബിള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.വോക് പ്രിന്‍റിംഗ് ടെക്നോളജി(2020 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍ – ഫെബ്രുവരി 2023) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് 24ന് ആരംഭിക്കും. വിശദമായ ടൈം ടേബിള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

\"\"

2023 ജനുവരിയില്‍ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എസ്.സി മാത്തമാറ്റിക്സ് മോഡല്‍ 2 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്(സി.ബി.സി.എസ്, 2021 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2020 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റും റീ അപ്പിയറന്‍സും, 2017, 2018, 2019 അഡ്മിഷനുകള്‍ റീ അപ്പിയറന്‍സ്) പരീക്ഷയുടെ Software Lab III using SQL എന്ന പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 27 മുതല്‍ നടക്കും. വിശദമായ ടൈം ടേബിള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

2023 ജനുവരിയില്‍ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എഫ്.ടി, ബി.എസ്.സി അപ്പാരല്‍ ആന്‍റ് ഫാഷന്‍ ഡിസൈന്‍(സി.ബി.സി.എസ് 2021 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2020 അഡ്മിന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റും റീ അപ്പിയറന്‍സും, 2017, 2018, 2019 അഡ്മിഷനുകള്‍ റീ അപ്പിയറന്‍സ് പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 27ന് ആരംഭിക്കും. വിശദമായ ടൈം ടേബിള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ ഇക്കണോമിക്സ് (സി.എസ്.എസ് 2021 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2020, 2019 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, ജൂലൈ 2022) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍ മൂല്യ നിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് ഏപ്രില്‍ നാലു വരെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാം. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

\"\"

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എസ്.സി ഹോം സയന്‍സ് ബ്രാഞ്ച് 10(എ) ചൈല്‍ഡ് ഡവലപ്മെന്‍റ്, ബ്രാഞ്ച് 10(ഡി) ഫാമിലി ആന്‍റ് കമ്യൂണിറ്റി സയന്‍സ്(2021 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2020 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി ജൂലൈ 2022) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് ഏപ്രില്‍ രണ്ടുവരെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാം. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ സര്‍വകലശാലാ വെബ്സൈറ്റിൽ.

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എസ്.സി ഫിസിക്സ്(2021 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2020 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റും സപ്ലിമെന്‍ററിയും, 2019 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി ജൂലൈ 2022) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് ഏപ്രില്‍ രണ്ടുവരെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാം. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ സര്‍വകലശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

\"\"

Follow us on

Related News