പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കും അവധിക്കാല പരിശീലനം: മെയ്‌ 20മുതൽ തുടക്കംകെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർസിൽ പ്രവേശനംസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പച്ചമലയാളം കോഴ്സ്: അപേക്ഷ 30വരെകാലിക്കറ്റിൽ പുതിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. കോഴ്സുകൾ: അപേക്ഷ 26വരെകേരള ബാങ്കിൽ ക്ലാർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് നിയമനം: ആകെ 479 ഒഴിവുകൾസെറിബ്രൽ പാൾസിയെ അതിജീവിച്ച് ശാരിക സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്KEAM 2024: അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടിസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

പരീക്ഷാപ്പേടി അകറ്റാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വി-ഹെൽപ്പ്, ഹൗ ആർ യു: നേരിട്ട് വിളിക്കാം

Mar 4, 2023 at 4:45 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Epo4kDx41QoC590Eva1Qqn

തിരുവനന്തപുരം:ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക
സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും
ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിന്
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗം \’വി ഹെൽപ്പ്\’ എന്ന പേരിൽ ടോൾ ഫ്രീ ടെലിഫോൺ സഹായകേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും
രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 7 മണി
വരെ ഫോണിൽ കൗൺസലിങ് സഹായം
ലഭ്യമാകും. കുട്ടികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും സൗജന്യമായി 1 8 0 0 4 2 5 2 8 4 4 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം.
ടോൾ ഫ്രീ സേവനം പരീക്ഷ
അവസാനിക്കുന്നതു വരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി
ദിനങ്ങളിലും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
എല്ലാ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളുകളിലും
സൗഹൃദ കോർഡിനേറ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൗൺസിലിങ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്‌കൂൾ തലത്തിൽ എല്ലാപൊതു പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
ഹയർസെക്കണ്ടറി കരിയർ ഗൈഡൻസ് &
അഡോളസെന്റ് കൗൺസലിങ് സെല്ലിന്റെ
നേതൃത്വത്തിലാണ് വീ ഹെൽപ്പ്
സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

\"\"

ഹൗ ആർ യു
പരീക്ഷാ കാല ആശങ്കകൾ മാറ്റുന്നതിനും ആരോഗ്യ വൈകാരിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ദുരീകരിക്കുന്നതിനും വി.എച്ച്.എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ മാർച്ച് 8 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്.
0471 2320323 എന്ന നമ്പറിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും
രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിളിക്കാവുന്നതാണ്.
പൊതുപരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ 6.30 വരെ പ്രശസ്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ടെലി കൗൺസലിംഗ് നടത്തുന്നു. പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് രാവിലെ 10.00 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4.00 മണി വരെ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും
രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

\"\"

പ്രത്യേക പരിപാടി
പരീക്ഷകളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ കുട്ടികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, വിദഗ്ധർ, തുടങ്ങിയവർ വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന, അവരുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്ന പരിപാടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

\"\"

Follow us on

Related News