പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ: ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള തീയതികളിൽ മാറ്റം

Dec 1, 2022 at 3:42 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP  https://chat.whatsapp.com/Lk83gpIkiuH9LHvkPOO7B8

തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നും രണ്ടും വർഷ ഹയർസെക്കന്ററി പരീക്ഷയുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തീയതികളിൽ മാറ്റം.
ഒന്നും രണ്ടും വർഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാതൃസ്കൂളുകളിൽ പിഴ കൂടാതെ
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 8ആണ്. 20 രൂപ ഫൈനോടുകൂടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതി
ഡിസംബർ 14. ഓരോ ദിവസത്തിനും 15 രൂപ അധിക ഫൈനോടുകൂടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 19. 600 രൂപ ഫൈനോടുകൂടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 22ആണ്.

\"\"

സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ മേൽപറഞ്ഞ തീയതികളിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒന്നും രണ്ടും വർഷ ഹയർസെക്കന്ററി പരീക്ഷാ ഫീസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തുതന്നെ ഫീസ് ട്രഷറിയിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതോടൊപ്പം ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുമാണ്. നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു തീയതികൾക്കോ വ്യവസ്ഥകൾക്കോ മാറ്റം ഇല്ല.

\"\"

Follow us on

Related News