പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കും അവധിക്കാല പരിശീലനം: മെയ്‌ 20മുതൽ തുടക്കംകെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർസിൽ പ്രവേശനംസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പച്ചമലയാളം കോഴ്സ്: അപേക്ഷ 30വരെകാലിക്കറ്റിൽ പുതിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. കോഴ്സുകൾ: അപേക്ഷ 26വരെകേരള ബാങ്കിൽ ക്ലാർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് നിയമനം: ആകെ 479 ഒഴിവുകൾസെറിബ്രൽ പാൾസിയെ അതിജീവിച്ച് ശാരിക സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്KEAM 2024: അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടിസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്‌സണല്‍ ആക്‌സിഡന്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു

Nov 22, 2022 at 5:12 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP  https://chat.whatsapp.com/Lk83gpIkiuH9LHvkPOO7B8

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്‌സണല്‍ ആക്‌സിഡന്റ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി (ജി.പി.എ.ഐ.എസ്) 2023 ജനുവരി 1 മുതല്‍ 2023 ഡിസംബര്‍ 31 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി. 2023 വര്‍ഷത്തേക്കുളള വാര്‍ഷിക പ്രീമിയം ഡ്രായിംഗ് ആന്‍ഡ് ഡിസ്ബഴ്സിംഗ് ഓഫീസര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ശമ്പള വിതരണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ 2022 നവംബര്‍ മാസത്തിലെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കിഴിവ് നടത്തണം.

\"\"

ഇത് ഡിസംബര്‍ 31-നകം ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ആന്‍ഡ് പെന്‍ഷന്‍ ഫണ്ടിന് കീഴില്‍ *8011-00-105-89-ഗ്രൂപ്പ് പേര്‍സണല്‍ ആക്സിഡന്റ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി\’ എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ ട്രഷറിയില്‍ അടയ്ക്കണം. ശൂന്യവേതനാവധിയിലുളളവര്‍, അന്യത്ര സേവനത്തിലുളളവര്‍, മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയില്‍ അവധിയിലുളളവര്‍, പേ-സ്ലിപ്പ് ലഭിക്കാത്ത കാരണത്താല്‍ ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തവര്‍, മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താല്‍ ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തവര്‍ എന്നീ ജീവനക്കാര്‍ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ജീവനക്കാരെയും ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും തീരുമാനമായി.

\"\"

Follow us on

Related News