വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ

ബി.എഡ്: ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ക്വാട്ടാ പ്രവേശനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

Published on : October 11 - 2021 | 7:19 pm

തിരുവനന്തപുരം: 2021-2023 അധ്യയന വർഷത്തെ ബി.എഡ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ക്വാട്ട പ്രവേശനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ബി.എഡ് പ്രവേശനത്തിന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അധ്യാപക അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷാഫോറത്തിന്റെ മാതൃകയും വിശദവിവരങ്ങളും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലും  http://education.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്. അപേക്ഷകൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്‌ടോബർ 27ന് വൈകുന്നേരം 5 മണി.

0 Comments

Related NewsRelated News