എം.ജി സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷയും പരീക്ഷാഫലവും

കോട്ടയം: രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ യു.ജി. (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. – 2013-2016 അഡ്മിഷന്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്), ബി.എസ് സി. സൈബര്‍ ഫോറന്‍സിക് (20132018 അഡ്മിഷന്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്) പരിക്ഷകള്‍ ഫെബ്രുവരി 10 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും.

  • കോവിഡ് 19 വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവച്ച നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എഡ്. (ക്രെഡിറ്റ്, സെമസ്റ്റര്‍ – 2018 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍/20152017 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി – ദ്വിവത്സരം) പരീക്ഷകള്‍ ഫെബ്രുവരി മൂന്നുമുതല്‍ ആരംഭിക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിള്‍ സര്‍വകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

പരീക്ഷാഫലം

  • 2019 ഒക്ടോബറില്‍ നടന്ന ഒന്ന്, രണ്ട് സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ. ഹിന്ദി (പ്രൈവറ്റ്) റഗുലര്‍/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2015 അഡ്മിഷന്‍ മുതലുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഫെബ്രുവരി എട്ടുവരെ സര്‍വകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിലെ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് പോര്‍ട്ടല്‍ ലിങ്കിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായും 2015 അഡ്മിഷന് മുമ്പുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പരീക്ഷ കണ്‍ട്രോളറുടെ കാര്യാലയത്തില്‍ നേരിട്ടും അപേക്ഷിക്കണം.
  • 2020 മെയില്‍ നടന്ന നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ പി.ജി.സി.എസ്.എസ്. എം.എസ് സി. ഹോം സയന്‍സ് ബ്രാഞ്ച് (എ) ചൈല്‍ഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആന്റ് ബിഹേവിയര്‍ സയന്‍സ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഫെബ്രുവരി ആറുവരെ സര്‍വകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിലെ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് പോര്‍ട്ടല്‍ ലിങ്കിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
  • 2020 മെയില്‍ നടന്ന നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ പി.ജി.സി.എസ്.എസ്. എം.എസ് സി. ഹോം സയന്‍സ് ബ്രാഞ്ച് (ഡി) കമ്മ്യൂണിറ്റി ആന്റ് ഫാമിലി സയന്‍സ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഫെബ്രുവരി ആറുവരെ സര്‍വകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിലെ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് പോര്‍ട്ടല്‍ ലിങ്കിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
  • 2020 മെയില്‍ നടന്ന നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ പി.ജി.സി.എസ്.എസ്. എം.എസ് സി. സൈക്കോളജി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഫെബ്രുവരി നാലുവരെ സര്‍വകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിലെ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് പോര്‍ട്ടല്‍ ലിങ്കിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
  • 2020 മെയില്‍ നടന്ന നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ പി.ജി.സി.എസ്.എസ്. എം.എസ് സി. ഫിസിക്‌സ് (മെറ്റീരിയല്‍ സയന്‍സ്) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഫെബ്രുവരി നാലുവരെ സര്‍വകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിലെ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് പോര്‍ട്ടല്‍ ലിങ്കിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Share this post

scroll to top