പ്ലസ്ടു : 11 വിഷയങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ ദൂരദർശനിൽ

തിരുവനന്തപുരം : പ്ലസ്ടുവിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അപൂർവമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 11വിഷയങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ ദൂരദർശനിൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്‌തു തുടങ്ങി. ഫിലോസഫി, സൈകോളജി, ജേണലിസം, ഉറുദു, ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്, കംപ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ, സോഷ്യൽ വർക്ക്‌ എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ ക്ലാസുകളാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. രാവിലെ 6:30 മുതൽ 7:30 വരെയും വൈകിട്ട് 5:30 മുതൽ 6:30 വരെയുമാണ് ക്ലാസ്സുകളുടെ സംപ്രേഷണ സമയം.

Share this post

scroll to top