കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല എം.ബി.എ: ഒക്ടോബർ 26 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തേഞ്ഞിപ്പലം: കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വടകര, കോഴിക്കോട്, കുറ്റിപ്പുറം, തിരൂര്‍-തൃശൂര്‍, ജോണ്‍ മത്തായി, തൃശൂര്‍, പാലക്കാട് എന്നീ സെന്ററുകളില്‍ ഒഴിവുള്ള എംബിഎ സീറ്റുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനായി ഒക്‌ടോബര്‍ 26 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. അഫിലിയേറ്റഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ്ഔട്ട്, അസല്‍ ചലാന്‍ രശീതി, ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി, എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗങ്ങള്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകര്‍പ്പ് എന്നിവ സഹിതം വകുപ്പ് മേധാവി, കൊമേഴ്‌സ് ആന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് പഠന വിഭാഗം, കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പി.ഒ., മലപ്പുറം – 673 635 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 30-ന് മുമ്പായി ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തില്‍ അയക്കേണ്ടതാണ്.

Share this post

scroll to top