യു.ജി.സി നെറ്റ്: അപേക്ഷയിലെ തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള അവസരം ഇന്ന് അവസാനിക്കും

ന്യൂഡൽഹി: നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിനുള്ള [നെറ്റ്] അപേക്ഷയിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ അവസരം നൽകി എൻ.ടി.എ. ബുധനാഴ്ച്ച രാത്രി 11.30 വരെയാണ് സമയം അനുവദിച്ചത്.  എൻ.ടി.എയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്   [https://ugcnet.nta.nic.in]വഴി  തെറ്റുകൾ തിരുത്താം. ഇതിനായി പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകം ഫീസ് അടക്കണം. വ്യക്തികത വിവരങ്ങൾ, പരീക്ഷ കേന്ദ്രം, ഫോട്ടോ തുടങ്ങിയവയിൽ മാറ്റം വരുത്താനും അവസരമുണ്ടാകും.  സെപ്റ്റംബർ 16 മുതൽ 25 വരെയാണ്  ഇത്തവണ നെറ്റ് പരീക്ഷ നടക്കുക.

Share this post

scroll to top