എസ്എസ്എൽസി ഫലപ്രഖ്യാപനം ജൂൺ 30ന്: ഹയർ സെക്കൻഡറി ജൂലൈ 10നകം

തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം ജൂൺ 30ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. എസ്എസ്എൽസി, ടിഎച്ച്എസ്എൽസി, എസ്എസ്എൽസി (എച്ച്ഐ), ടിഎച്ച്എസ്എൽസി (എച്ച്ഐ), എഎച്ച്എസ്എൽസി പരീക്ഷകളുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനമാണ് 30 ന് ഉണ്ടാകുക. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം പരീക്ഷകളുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം ജൂലൈ 20നകം ഉണ്ടാകുമെന്നും പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.

Share this post

scroll to top