പ്രധാന വാർത്തകൾ
സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരാതി ഉന്നയിക്കാമെന്ന് സിബിഎസ്ഇകേരളത്തിന് പുതിയ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്: ഉദ്ഘാടനം നാളെഏവിയേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ് നിയമനം: അപേക്ഷാ തിയതി നീട്ടിവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ ക്വിസ് പ്രസ്സ്: ഒന്നാംസമ്മാനം ട്രോഫിയും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുംബിരുദം മുതലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ‘സ്നേഹപൂർവം’ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാംഎയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നോൺ വൊക്കേഷണൽ അധ്യാപക ഒഴിവ്പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് ക്രാഷ് കോഴ്സ്‘മാർച്ച്‌’ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക്: എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായിPM-YASASVI 2024: വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷിക്കാംഅസി.പ്രഫസർ, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, ഹിന്ദി അദ്ധ്യാപകൻ, ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ: തൊഴിൽ വാർത്തകൾ

കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷ പുനക്രമീകരിച്ചു: ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ വാർത്തകൾ

Dec 19, 2023 at 5:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കേരളസർവകലാശാല 2023 ഡിസംബർ 8ന് നടത്തിയതും റദ്ദ് ചെയ്‌തതും ഡിസംബർ
11, 13 തീയതികളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതും മാറ്റിവച്ചതുമായ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. ബി.എ. ഹിസ്റ്ററി, നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ/എം.എസ്‌സി./എം.കോം. (വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം) എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പരീക്ഷ കേന്ദ്രത്തിനോ സമയത്തിനോ മാറ്റമില്ല.

പരീക്ഷാഫീസ് തീയതി നീട്ടി
കേരളസർവകലാശാലയുടെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്.എസ്./സി.ആർ. സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. – ബി.എ./ബി.എസ്‌സി./ബി.കോം./ബി.പി.എ./ബി.സി.എ./ ബി.എം.എസ്./ ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു./ബി.ബി.എ./ബി.വോക്ക്., ജനുവരി 2024 (റെഗുലർ 2023 അഡ്‌മിഷൻ, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/സപ്ലിമെൻ്ററി – 2022 അഡ്‌മിഷൻ, സപ്ലിമെൻ്ററി – 2019-2021 അഡ്മിഷൻ, മേഴ്സി ചാൻസ് – 2017 അഡ്‌മിഷൻ) പരീക്ഷകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി പിഴകൂടാതെ 2023 ഡിസംബർ 21 വരെയും 150 രൂപ പിഴയോടെ ഡിസംബർ 23 വരെയും 400 രൂപ പിഴയോടെ ഡിസംബർ 26 വരെയുമായി നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.

പരീക്ഷാഫലം
കേരളസർവകലാശാല 2023 ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. ഹിസ്റ്ററി (റെഗുലർ, സപ്ലിമെൻ്ററി & മേഴ്‌സി ചാൻസ്) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷമ പരിശോധനയ്ക്ക് 2023 ഡിസംബർ 28 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് http://slcm.keralauniversity.ac.in, http://exams.keralauniversity.ac.in സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

കേരളസർവകലാശാല 2023 ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. ഇക്കണോമിക്സ്, എം.എ. ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്സ്, എം.എസ്‌സി. സൈക്കോളജി (മേഴ്സി ചാൻസ്) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനയ്ക്ക് 2023 ഡിസംബർ 21 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

ടൈംടേബിൾ
🔵കേരളസർവകലാശാല 2024 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.ബി.എ. റെഗുലർ (2020 സ്കീം – 2022 അഡ്‌മിഷൻ) & സപ്ലിമെൻ്ററി (2020 സ്കീം – 2020 & 2021 അഡ്‌മിഷൻ, 2018 സ്കീം 2019 അഡ്മിഷൻ) ഫുൾടൈം (UIM ഉൾപ്പെടെ)/ ട്രാവൽ & ടൂറിസം/ഈവനിംഗ് റെഗുലർ) പരീക്ഷകളുടെ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

🔵കേരളസർവകലാശാല 2021 ജനുവരി 17 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആറാം സെമസ്റ്റർ ബി.ഡെസ് പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.”

🔵കേരളസർവകലാശാല കാര്യവട്ടം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ (2018 സ്‌കീം – സപ്ലിമെൻ്ററി) ഡിസംബർ 2023 പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷകൾ 2021 ജനുവരി 5 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ

🔵കേരളസർവകലാശാല കാര്യവട്ടം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ നാലാം സെമസ്റ്റർ (2018 സ്ക‌ീം – സപ്ലിമെൻ്ററി) ഡിസംബർ 2023 പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷകൾ 2024 ജനുവരി 19 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ

സൂക്ഷ്മ‌പരിശോധന
കേരളസർവകലാശാല വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പഠന കേന്ദ്രം 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ ഒന്ന്, രണ്ട് സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും പ്രസ്‌തുത പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റുമായി 2023 ഡിസംബർ 20 മുതൽ 28 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ റീവാല്യുവേഷൻ ഇ.ജെ. III (മൂന്ന്) സെക്ഷനിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

കേരളസർവകലാശാല വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പഠന കേന്ദ്രം 2022 ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ ഒന്ന്, രണ്ട് സെമസ്റ്റർ ബി.എ. ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധനയ്ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ3 ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും പ്രസ്തുത പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റുമായി 2023 ഡിസംബർ 20 മുതൽ 27 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ റീവാല്യുവേഷൻ ഇ.ജെ. V (അഞ്ച്) സെക്ഷനിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

Follow us on

Related News