പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയുടെ എംഫിൽ (ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ആയുർവേദ പാർട്ട് ടൈം) കോഴ്സ്

Nov 6, 2023 at 4:00 pm

Follow us on

തൃശൂർ:കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയുടെ തൃപ്പൂണിത്തറയിലുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് എംഫിൽ (ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ആയുർവേദ പാർട്ട് ടൈം) കോഴ്സിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയിൽ സർവകലാശാല അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള തത്തുല്ല്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ എംഎസ്സ്/എം ഡി (ആയുർവേദ) ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ടുള്ളവരും, ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവകലാശാലക്കു കീഴിലുള്ള കോളജുകളിൽ അധ്യാപകരായോ, കോഴ്സിന്റെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തൃപ്തികരമായി കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോഫഷണലുകളായോ സേവനമനുഷ്ടിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം അപേക്ഷകർ. 2023 ഡിസംബർ 31ന് അമ്പതു വയസ്സ് തികയരുത്. ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവകലാശാല നടത്തുന്ന പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം. 1500/- രൂപയാണ് അപേക്ഷാഫീസ്. http://kuhs.ac.in വഴി ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം നവംബർ 20. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സർവകലാശാലാ വെബ് സൈറ്റിലുള്ള പ്രോസ്പെക്ടസ് പരിശോധിക്കുക.

Follow us on

Related News