പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്കൂൾ യൂണിഫോം: കളർകോഡ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യണംഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരിയഡുകൾ ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷനായി മാറ്റി വയ്ക്കണം: കർശന നിർദേശംഡിസംബർ 11ന് സ്കൂളുകളിലടക്കം മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം: 11മണിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിജ്ഞപ്രീപ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മുഖവുമായി പുതുപൊന്നാനി ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽപി സ്‌കൂൾപശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ

ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ: അപേക്ഷ 12വരെ

Nov 2, 2023 at 3:30 pm

Follow us on

കോട്ടയം:മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ആന്റ് ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ നാനോ സയൻസ് ആന്റ് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന കൺസൾട്ടൻസി പ്രോജക്ടിൽ -)ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോയുടെ ഒരൊഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പോളിമെർ കെമിസ്ട്രിയിലോ റബർ ടെക്നോളജിയിലോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസോടെ എം.ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എം.ഇ, പോളിമെർ കെമിസ്ട്രിയിലോ പോളിമെർ സയൻസിലോ സമാന വിഷയങ്ങളിലോ എം.എസ്.സി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പോളിമെറിക് മെറ്റീരിയൽ മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയമോ പോളിമെർ സയൻസ് ആന്റ് ടെക്നോളജിയിൽ അടിസ്ഥാന ധാരണയോ അഭികാമ്യം. മൂന്നു വർഷമാണ് പ്രോജക്ടിന്റെ ദൈർഘ്യം. താത്പര്യമുള്ളവർ യോഗ്യതാ രേഖകളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം sabuthomas@mgu.ac.in എന്ന വിലാസത്തിൽ നവംബർ 12നു മുൻപ് അപേക്ഷ നൽകണം. ഫോൺ-8089117630

Follow us on

Related News