രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ളത് 1113 സർവകലാശാലകൾ: നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ 418 സർവകലാശാലകൾക്ക്

Feb 13, 2023 at 10:46 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Ce7kAu5nnHX7LD7X4pg8Xw

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ആകെ 418 സർവകലാശാലകൾക്ക് മാത്രമാണ്
നാഷനൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ (നാക്) അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. വിദ്യാഭ്യാസ സഹമന്ത്രി
സുഭാസ് സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. 43,796 കോളജുകളിൽ അക്രഡിറ്റേഷനുള്ളത് 9062 എണ്ണത്തിനു മാത്രമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ളത് 1113 സർവകലാശാലകളാണ്.

\"\"


ഇതിൽ 37.5% സർവകലാശാലകൾക്ക് മാത്രമേ നാഷനൽ അസസ്മെന്റ്
ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമുള്ളൂ. നാക് അംഗീകാരത്തിന്
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നിരക്കു കുറയ്ക്കുകയും മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തെന്നും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അകഡിറ്റേഷൻ സംവിധാനത്തിനു കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനാണു യുജിസിയുടെ ശ്രമമെന്നും മന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

\"\"

Follow us on

Related News