നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനില്‍ ഫാക്കല്‍റ്റി: 17ഒഴിവുകൾ

Nov 29, 2022 at 7:09 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP  https://chat.whatsapp.com/Lk83gpIkiuH9LHvkPOO7B8

മധ്യപ്രദേശ്: കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 17 ഒഴിവുകള്‍ ഉണ്ട്. ഡിസംബര്‍ 19വരെയാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

\"\"

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡിസൈനര്‍ (2), സീനിയര്‍ ഫാക്കല്‍റ്റി (3), അസോസിയേറ്റ് സീനിയര്‍ ഫാക്കല്‍റ്റി (5), സീനിയര്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ (1), സീനിയര്‍ ഡിസൈന്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ (1), സീനിയര്‍ ഫാക്കല്‍റ്റി (1), അസോസിയേറ്റ് സീനിയര്‍ ഫാക്കല്‍റ്റി (3) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത്. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയില്‍ ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ, പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം എന്നിവയുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഓണ്‍ലൈനായി ആണ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ http://nidmp.ac.in സന്ദര്‍ശിക്കുക

\"\"

Follow us on

Related News