പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കും അവധിക്കാല പരിശീലനം: മെയ്‌ 20മുതൽ തുടക്കംകെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർസിൽ പ്രവേശനംസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പച്ചമലയാളം കോഴ്സ്: അപേക്ഷ 30വരെകാലിക്കറ്റിൽ പുതിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. കോഴ്സുകൾ: അപേക്ഷ 26വരെകേരള ബാങ്കിൽ ക്ലാർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് നിയമനം: ആകെ 479 ഒഴിവുകൾസെറിബ്രൽ പാൾസിയെ അതിജീവിച്ച് ശാരിക സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്KEAM 2024: അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടിസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

വിവിധ പരീക്ഷകൾ, ടൈംടേബിൾ, റീടോട്ടലിങ് ഫലം: ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

Nov 21, 2022 at 4:06 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP  https://chat.whatsapp.com/Lk83gpIkiuH9LHvkPOO7B8

തൃശൂർ: കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവകലാശാല 2023 ജനുവരി 9മുതൽ
നടത്തുന്ന എംഡി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി (2016 സ്കീം) ഹോമിയോപ്പതി ഡിഗ്രി പാർട്ട് II പരീക്ഷക്ക് 2022നവംബർ 24മുതൽ ഡിസംബർ 5വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി ഡിസംബർ ഏഴു
വരേയും, 335/- രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടുകൂടി ഡിസംബർ ഒൻപതു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

\"\"

ബിഡിഎസ് പരീക്ഷ
2023 ജനുവരി 3മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അവസാന വർഷ ബിഡിഎസ് ഡിഗ്രി പാർട്ട് 1 റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി (2010 & 2016 സ്കീം) പരീക്ഷക്ക് 2022 ഡിസംബർ 3മുതൽ 13വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ
ഫൈനോടുകൂടി ഡിസംബർ 15വരേയും, 335/- രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടുകൂടി ഡിസംബർ 17വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

ബിഫാം സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ
2022 ഡിസംബർ 12മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബിഫാം ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി (2010 & 2012 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷ, 2022 ഡിസംബർ 8മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അവസാന വർഷ ബിഫാം ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി (2010 & 2012 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷ എന്നിവയുടെ ടൈംടേബിളുകൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

\"\"

ബിഎഎംഎസ് സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ
2022 നവംബർ 29 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന തേർഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബിഎഎംഎസ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി (2012 & 2016 സ്കീം)
തിയറി പരീക്ഷ, തേർഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബി എഎംഎസ് ഡിഗ്രി (2010സ്കീം1) സപ്ലിമെന്ററി തിയറി പരീക്ഷ എന്നിവയുടെ ടൈം ടേബിൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ടൈംടേബിളുകൾ
2022 നവംബർ 24 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ എം.എസ്.സി മെഡിക്കൽ ഫിസിയോളജി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി
പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

\"\"

നാളെ (2022 നവംബർ 22) മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബി.എസ്.സി എം.ആർ.ടി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി (2013 & 2016 സ്കീം) പ്രാക്ടിക്കൽ
പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

നാളെ (2022 നവംബർ 22ന്) രണ്ടാം വർഷ എം.എസ്.സി നഴ്സിങ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

റീടോട്ടലിങ് ഫലം
2022 ജൂലൈയിൽ പരീക്ഷ നടത്തി ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ഏഴാം സെമസ്റ്റർ ബിഫാം ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി (2017 സ്കീം) പരീക്ഷാ റീടോട്ടലിങ്
ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

\"\"

Follow us on

Related News